Alternativní řešení sporů

Alternativní řešení sporů

Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím BALUX s.r.o., se sídlem Pekná cesta 2 / a, 831 54 Bratislava, IČO: 35915111 je Slovenská obchodní inspekce, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, www.soi.sk nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (seznam je dostupný na stránce http://www.mhsr.sk); spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí.

Kupující - spotřebitelé jsou oprávněni použít platformu řešení sporů online (dále jen jako RSO) na řešení svých sporů, v jazyce, který si zvolí. Kupující - spotřebitel může na alternativní řešení svého sporu využít platformu RSO, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupující - spotřebitel při předkládání podání platformě RSO vyplní elektronický formulář stížnosti. Informace, které předloží, musí být dostatečné k určení příslušného subjektu alternativního řešení sporů online. Kupující - spotřebitel může přiložit dokumenty na podporu své stížnosti.

Poslední aktualizace: 23.5.2017